Kiinteistötekniikka – kiinteistöjen putkityöt – väestönsuojat

Proworks varmistaa väestönsuojan toiminnan poikkeusoloissa

Kiinteistötekniikan sekä kiinteistön mm. putkitöiden eri osa-alueista vastaa sekä päivittäistä toimintaa kehittää Antti Karhu. Hän on yksi alan monipuolisimmista parhaista osaajista.

Lisätietoja
Antti.karhu@proworks.fi Jukka.Laurila@proworks.fi
p. +358 50 336 9161 p. +35850 401 6979

Antti on erikoistunut putkitöihin sekä kiinteistöturvallisuuteen, väestönsuojien erikoisosaaminen, palokatkot, kiinteistön työturvallisuus, eri kohteiden isot ja pienet putkityöt hän hoitaa nopeasti ja ammattitaidolla. Kysy lisää Antilta vesi- ja viemäritöihin liittyvistä ongelmista.

Antti Karhu vahvistaa omalla kokemuksellaan ja ammattitaidollaan yrityksen vahvaa osaamista väestösuojien tarkastamisessa sekä puutteiden korjaamisessa / vanhentuneiden väestösuojatarvikkeiden uusimisessa.

http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20110379?toc=1

Lain tavoite

Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti niin, että ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Sisäasiainministeriön asetusväestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 12 ja 74 §:n nojalla:

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110506

Väestönsuojan toimintakunnossa pitäminenSisäministeriön asetus 20 § : “Väestönsuojan lait-teiden toimintakunnon varmistamiseksi ne tulee tar-kastaa ja huoltaa vähintään 10 vuoden välein.Laitteiden toiminnan tarkastuksesta tulee laatia tar-kastuspöytäkirja, johon tehdään merkinnät suoritetuis-ta tarkastuksista laitekohtaisesti. Tarkastuspöytäkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle.Aiemmin pelastusviranomaiset ovat tehneet väestönsuojien tarkastuksia palotarkastusten yhteydessä 10 vuoden välein.”