Kattotarkastus

Vesikaton kuntotarkastus kannattaa teettää siksi, että sen avulla voidaan ajoissa havaita sellaiset virheet ja puutteet, jotka voivat ajan mittaan aikaansaada kiinteistön rakenteissa mittavia ja vaikeasti korjattavia vaurioita.

Tarkastusta suorittaessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan kiinteistön historiaan, haastatellaan asukkaita sekä kiinteistöstä vastaavia henkilöitä, sekä suoritetaan katon rakenteita rikkomaton, pääosin aistinvarainen tarkastus. Rivipeltikatolla saumojen avaaminen epäilyttävissä tapauksissa kuuluu tarkastuksen sisältöön.

Tarkastuvaiheessa käydään läpi katto ja sen varusteet alkaen talo-tikkaista, aina piippujen sadekatoksiin saakka. Erityistä huomiota kiinnitetään veden poistumiseen katolta sekä katon sadevesijärjestelmään että kattokaivoihin.

Vesikaton alusrakenteet tarkistetaan niiltä osin, joihin on olemassa kulkuaukot.

Tilaa kattotarkastus